KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


NyhetsbrevNyhetsbrev 4 - 2016:
Årsmøte 2017
Budsjett 2017
"Frivillighetsmeldingen"
Utsendelse av reguleringsplaner mm
Julegrantenning på Høybråten
Bydel Frogner
Strategiske partnerskap - frivillighetsmidler i bydel
Lokalsamfunnets rolle i plan- og byggesaker
Groruddalssatsingen
Planstrategi 2016-2019 med planprogram
Kommuneplanen 2015
Asylsøkere og nyankomne flyktninger
Skolegrenser fra høsten 2017
Behovsplan for idrett og frilfutsliv 2017-2027
Byplan Oslo
E6 Manglerudprosjektet
Norsk forening mot støy
Oslopakke 3
Frivilligdag i bydel Ullern
VFO - Uttalelse om ny kommunelov

Presentasjoner av vel:
Haugerud og Trosterud vel
Vålerenga vel
Selskapet til Bekkelagets vel
Lindøya vel
Skøyen vel
Øvre Disen og Bjerke storvel
Bestum vel

nyhetsbrev 4 2016

 

Nyhetsbrev 3 - 2016:
Navne-endring: Oslo Velforbund
Småhusplanen
Frivillighetsmeldingen
Ny leder
Planstrategi 2016-2019
Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
Budsjett 2017
Bydelsforum 15. november
Småhusplanen
Kommuneplanen 2015
Ensjøutbyggingen
Bevaring av trær
Tilskudd fra Byantikvaren
Rusken 40 år
Premiering av hager og grøntlanlegg
Medvirkningsprosesser
Oslo kommunes skoger
E6 Manglerudprosjektet
Forum for natur og friluftsliv

Fra vellene:
Marienlyst og Fagerborg vel
Hauketo og Prinsdals velforening
Bekkelagshøgda vel
Skøyen vel

nyhetsbrev 3. 2016

 

Nyhetsbrev 2 - 2016:
KUVs årsmøte
Oslo Velforbund
Kulturminneseminar
Hyblifisering mm
Felling av trær - innskjerping
Medlemsundersøkelsen 2015
Faglig del av årsmøtet
Økonomisk tilskudd
Småhusplanen
Nedre Grefsen
Hovinbyen - strategisk plan
Marienlyst: Friområde eller idrett?
Bydelene og skiltforskrifter
Barnehager på friområder
Kulturminneseminaret - erfaringer
Kulturminnedager 10. - 18. september
Premiering av hager og grøntanleggi
Røa vel - Forum for frivillighet
Skytebanestøy
Vinteraktivitetsdag Isdammen
Norsk forening mot støy
Skøyen
Filipstad
Notiser

Presentasjoner av vel:
Marienlyst velforening og
Skarpsno, Gimle og Frogner vel

nyhetsbrev 2. 2016

 Nr. 2-2016 [.pdf]
Nr. 1-2016 [.pdf]
Nr. 3-2015 [.pdf]
Nr. 2-2015 [.pdf]
Nr. 1-2015 [.pdf]
Nr. 4-2014 [.pdf]
Nr. 3-2014 [.pdf]
Nr. 2-2014 [.pdf]
Nr. 1-2014 [.pdf]
Nr. 4-2013 [.pdf]
Nr. 3-2013 [.pdf]
Nr. 2-2013 [.pdf]
Nr. 1-2013 [.pdf]

nr. 4-2012 [.pdf]
nr. 3-2012 [.pdf]
nr. 2-2012 [.pdf]
nr. 1-2012 [.pdf]
nr. 4-2011 [.pdf]
Nr. 3-2011 [.pdf]
Nr. 2-2011 [.pdf]
Nr. 1-2011 [.pdf]
Nr. 5-2010 [.pdf]
Nr. 4-2010 [.pdf]
Nr. 3-2010 [.pdf]
Nr. 2-2010 [.pdf]
Nr. 1-2010 [.pdf]
Nr. 3-2009 [.pdf]
Nr. 2-2009 [.pdf]

Nr. 1-2009 [.pdf]
Nr. 2-2008 [.doc]
Nr. 1-2008 [.doc]
Nr. 4-2007 [.pdf]
Nr. 3-2007 [.pdf]
Nr. 2-2007 [.pdf]
Nr. 1-2007 [.doc]
Nr. 2-2006 [.doc]
Nr. 1-2006 [.doc]
Nr. 4-2005 [.doc]
Nr. 3-2005 [.doc]
Nr. 2-2005 [.doc]
Nr. 1-2005 [.doc]
Nr. 1-2004 [.doc]
Nr. 1-2004 (vedl) [.doc]

KUV - nederst