KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Oslo Velforbund startet i 1988 under navnet "Kontaktutvalget for velforeninger" (KUV) og ble formelt opprettet med nåværende vedtekter i 1992:
 • Oslo Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeninger i Oslo.
 • Oslo Velforbund skal være bindeledd mellom velforeningene i spørsmål om saker av prinsipiell betydning og generell karakter.
 • Oslo Velforbund tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater
Oslo Velforbund har pt. 85 betalende medlemmer (vel og noen borettslag) over hele byen. Dette representerer ca. 1/3 del av alle vel i Oslo. Kontingenten for 2016 er kr. 400, pr år. Aktuelle saksområder:
 • Reguleringssaker, inklusiv kommuneplan, kommunedelplaner, bebyggelsesplaner
 • Trafikksaker. F.eks. forbedring av veier og gater, sykkelstier, kollektivtrafikk og parkering
 • Miljø og grøntanlegg, inklusiv parker, grøntområder, bekkedrag, turstier og Marka
 • Sosialt naboskap og inkludering
 • Oslo Velforbund legger til rette for medvirkning og samarbeid mellom vellene og bydelene.
 • Oslo Velforbund samarbeider med andre nærmiljøorganisasjoner.
 • Oslo Velforbund utgir et Nyhetsbrev 3-5 ganger pr. år og holder seminarer om aktuelle emner
 • Oslo Velforbund har utgitt tre veiledningshefter:
  • Reguleringsplaner og byggesaker,
  • Samferdsel- og trafikkspørsmål,
  • Nærmiljø og grøntarealer
 • Oslo Velforbund formidler reguleringssaker fra Plan- og bygningsetaten til alle relevante vel og borettslag.


Her finner du oss:
Bankgiro: 1607 51 17918
org.nr: 986 610 669
Styre, valgkomite og revisor valgt på årsmøtet 14. mars 2016

Leder

Arnesen

Steinar

Øvre Disen vel

(mars 2016 .- oktober 2016

Nuland

Christine

Brenna vel

fra oktober 2016

Styremedlemmer

Etternavn:

Fornavn:

Fra

Telefon privat:

Mobiltelefon:

Torgersen

Ragnar

Høybråten vel

90 05 58 80

Løken

Per Kristian

Haugerud og Trosterud vel

92 03 44 03

Reistad

Eva

Hasle og Frydenberg vel

 

 

Eriksen

Liv Jorunn

Hauketo og Prinsdal vel

 

 

Roaldset

Elen

Bekkelagshøgda vel

 

 

Kjeldstad

Jan-Morten

Bjerke storvel

47 39 38 00

Herstad

Jan T

Røa vel

 

90 55 53 83

Karsten

Ingrid Appelbom

Sollerud vel

 

 

Becke

Richard

Heilo vel og veilag

 

 

 
Varamedlemmer

Nuland

Christine

Brenna vel

 

Varamedlem til oktober 2016 (se over)

Piene

Jo

Skarpsno og Gimle vel

 

 

 
Kasserer (møter ikke)

Aschehoug

Leiv

Smestadgrendas vel

22 14 25 41

98 20 62 79

 
Valgkomiteen

Leder:

Bødtker

Eivind

Skøyen vel

22 52 17 98

48 09 06 86

Rueslåtten

Eva

Furuset vel/Groruddalen miljøforum

22 32 03 67

45 27 47 98

Berget

Vidar

Etterstad vel/Alnaelvas vennerl

 

 

 
Revisor

Thrane-Steen

Jan Gustav

Montebello vel

 

95 99 91 08

KUV - nederst