KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Veiledninger

Veiledningene er myntet på vellenes praktiske arbeid med konkrete saker innen Regulering, Trafikk & Samerdsel og Nærmiljø & Grønt-områder.

Veiledning, Nærmiljø og grøntarealer

Nærmiljø og grøntarealer
Veiledning for velforeninger, naboer og andre
Myntet på vellenes praktiske arbeid med konkrete saker innen Nærmiljø & Grønt-områder.
Les veiledningen her! [.pdf]

Samferdsel- og Trafikkspørsmål
Veiledning for vellene
Myntet på vellenes praktiske arbeid med konkrete saker innen Trafikk & Samerdsel.
Les veiledningen her! [.pdf]

Veiledning for velforeninger, naboer og andre
som blir berørt av nye reguleringsplaner eller byggesaker
Les veiledningen her!

KUV - nederst