KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund
Postboks 2818 Tøyen
0608 OSLOVeiledninger

Veiledningene er myntet på vellenes praktiske arbeid med konkrete saker innen Regulering, Trafikk & Samerdsel og Nærmiljø & Grønt-områder.

Veiledning, Nærmiljø og grøntarealer

Nærmiljø og grøntarealer
Veiledning for velforeninger, naboer og andre
Myntet på vellenes praktiske arbeid med konkrete saker innen Nærmiljø & Grønt-områder.
Les veiledningen her! [.pdf]

Samferdsel- og Trafikkspørsmål
Veiledning for vellene
Myntet på vellenes praktiske arbeid med konkrete saker innen Trafikk & Samerdsel.
Les veiledningen her! [.pdf]

Veiledning for velforeninger, naboer og andre
som blir berørt av nye reguleringsplaner eller byggesaker
Les veiledningen her!

KUV - nederst