KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Høingsuttalelser

Endring i plan og bygningslovens 181L (2016_2017). [.pdf]

Kommuneplan Oslo mot år 2030 - uttalelse.. [.pdf]

Høringsuttalelse om Drøftingsdokument om Regionalt plansamarbeide Oslo og Akershus. [.pdf](30

Høringsuttalelse om utkast til planstrategi og planprogram [.pdf] Les også artikkel i Aftenposten om det samme.

Høringsuttalelse om utearealnormer [.pdf]

Høringsuttalelse om forskrift for innføring av beboerparkering i Oslo [.pdf]

Høringsuttalelse om planstratgi og planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus [.pdf]

Akerselvallmenningen, nordre del [.pdf]

Operaallmenningen, søndre del [.pdf]

Høringsuttalelse, Valle Hovin [.pdf]

Allmennhetens medvirkning i planprosessene i Oslo [.pdf]

Justering av småhusplanen [.jpg]

Områdeprogram for Oslo S, høringsutkastet av 1-2-10 [.pdf]

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025 - Uttalelse fra Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo til høringsutkast 2 [.pdf]

KUV's Høringsuttalelse til utkastet til overordnet arkitekturpolitikk [.pdf]

Grøntplan for Oslo 2009 - Kommentarer til høringsutkastet fra Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo [.pdf]

Høringsuttalelse om Byøkologisk program, 2008 [.pdf]

Høringsuttalelsen om kommunal plan for områder for friluftsliv, 2008 [.pdf]

Høringsuttalelse til plansmie for Bjørvika, januar 2008 [.pdf]

Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Bjørvika felt B11 ­ B13 og B22, 2006 [.pdf]

Skilt- og reklameplan for Oslo: Høringsuttalelse, 2006

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005 - 2020 [.doc]
Høringsuttalelse fra Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV)

KUV - nederst