KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Arkiv

Årsmøter

Protokoll fra årsmøtet 2014
Helle Beer Urheim: "Medvirkning i praksis."
Marianne Borgen: " Hvordan kan vellene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?"
Årsberetning 2014

Protokoll fra årsmøtet 2013
Direktør Hans Edvardsens presentasjon på årsmøtet
Knut Øverdal: «OL 2022 – Games in the City»
Seniorrådgiver Reidun Stubbe: «Informasjon og samhandling»

Årsmøteprotokoll 2012
Bård Folke Fredriksons foiler ved årsmøtet
Årsmøteprotokoll 2011
Sosiolog Lillin Knudtzons foiler ved årsmøtet
Årsberetning 2010-2011
Årsmøteprotokoll 2010
Årsmøteprotokoll 2009 [.doc]
Årsmøteprotokoll 2008 [.doc]
årsberetning 2006/2007 [.doc]
Årsmøteprotokoll 2006 [.doc]
Årsberetning 2004
"Ideskisse KUV 2005"


Kurs

Trafikk og samferdsel i Oslo
Hvordan kan vellene bli hørt og hva kan de bidra med?
Oppsummering - med dokumenter fra foredragsholderne
Sammendrag av seminaret

"Lobbykurs"
Seminar for vellene i politisk dialog med Oslo kommune
Lørdag 12 November 2005, kl 09:45-15:00

"Konflikt eller samarbeid"
Lørdag 12. Februar 2005 Kl 09:00-15:45

SakerMedlemsundersøkelse 2007 [.pdf]
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo

Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Bjørvika felt B11 ­ B13 og B22, 2006 [.pdf]

Skilt- og reklameplan for Oslo: Høringsuttalelse, 2006

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005 - 2020 [.doc]
Høringsuttalelse fra Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV)

Kontaktpersoner i bydelene: samarbeidsprosess januar - februar 2006 [.doc]

Kommunedelplan for torg og møteplasser - 2005
Kick off-seminar ble holdt 1. september 2005 på Plan og Bygningsetatens kontor og det videre arbeid vil foregå over ca. 18 måneder. Hver enkelt bydel skal utvikle sin plan og de lokale vellene bør holde seg oppdatert og påvirke beslutningene.
KUV - nederst