Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
I N V I T A S J O N   T I L   " L o b b y k u r s"
Seminar for vellene i politisk dialog med Oslo kommune

Tid: Lørdag 12 November 2005, kl 09:45-15:00
Sted: Bystyresalen, Rådhuset
Arrangør: Kontaktutvalget for velforeningene i Oslo i samarbeid med Byrådslederens avdeling
Hensikt: - Gjøre vellene bedre i stand til å påvirke Oslos politikere på riktig måte.
- Informere sentrale politikere om vellenes virksomhet
Påmelding: - Innen 24 oktober til Post@kuv.no eller i brev til KUV, Astrids vei 14, 0276 Oslo
Pris: - Gratis for en person fra hvert medlemsvel i KUV
- Kr 200,- for andre deltakere fra vel i Oslo


Program:

09:45 Registrering og morgenkaffe
10:00 Velkommen! Eivind Bødtker, KUV
10:05 Åpning
- Dialogen mellom Oslo kommune og vellene
- Nye samarbeidsformer om reguleringssaker, bl.a. som følge av krav om planprogram
Grete Horntvedt, Byråd for byutvikling
10:30 Korte fakta om Oslos politiske organer, sentralt og bydelsvis Øyvind Såtvedt, Byrådssekretær
10:45 Dialogen med Bydelene
- Når og hvordan kan vellene gjøre seg gjeldende.
- Nye oppgaver for bydelen i forbindelse med klagesaker
- Eksempler på viktige innspill fra vellene
- Bydelenes behandling av kommende kommundelplan for møteplasser og torg
Elin Horn Galtung, Leder for Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker
11:20 - Dialogen med Byutviklingskomiteen
- Når og hvordan kan vellene gjøre seg gjeldende.
- Virkning av nye lover og forskrifter
- Eksempler på viktige innpill innen byutvikling og reguleringssaker
- Fremdriften av kommende kommunedelplan for byutvikling og bevaring
Ola Elvestuen,
Leder for Byutviklingskomiteen
12:00 Lunch i Storsteinrommet

13:00

Vellenes erfaringer. To aktive vel presenterer sine case - Frances Simonsen, Ris Vel
- Ruth Heggum, Bjerke Storvel
14:00 Rundebordskonferanse med alle innledere
- Spørsmål og innlegg fra salen om emnet:
- Virker lokaldemokratiet?
- Hvordan forbedre dialogen?
Ordstyrer Nils-Christian Tømmeraas, KUV
15:00 Avslutning og oppsummering KUV