Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
I N V I T A S J O N   T I L   K U R S
"Konflikt eller samarbeid"

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo (KUV) arrangerer et kurs for medlemmer av vellene i Oslo for å styrke dem i deres arbeid. Programmet er myntet på vellenes behov for informasjon og gjensidig erfaringsutveksling. Det gir også en sjelden anledning til å komme i nær kontakt med viktige beslutningstakere i kommunen.

Grip sjansen og meld på en eller flere representanter for vellet!


Lørdag 12. Februar 2005 Kl 09:00-15:45 i Vahls gate 1, 0187 Oslo
Kurset arrangeres av Kontaktutvalget, hos og i samarbeid med Plan- og bygningsetaten, og i samarbeid med Norges Velforbund og Oslo Byes Vel.

Program:

09:00

Registrering

 

09:15

Korte presentasjoner

 

09:30

Åpning av kurset

Byrådsleder Erling Lae

-

Oslo Kommune, politisk og administrativ struktur, inklusiv bydelenes plass

Byrådssekretær

Øyvind Såtvedt

-

Spørsmål og svar om Oslo kommune

 

-

Plan- og bygningsetaten: "Hvordan behandles reguleringssaker i Oslo, og hvordan kan vellene medvirke i tide og på en positiv måte?"

Informasjonssjef

Dagny Gärtner Hovig

-

Kaffe og benstrekk

 

-

Erfaringer fra vellenes medvirkning i reguleringssaker. En suksesshistorie

Arne Bruusgaard

Briskeby Vel (med forbehold)

-

Diskusjon om reguleringssaker

 

12:00

Lunch og samtaler

 

12:45

Friluftsetaten: "Hvordan planlegges og vedlikeholdes friluftsområdene i Oslo, og hvordan kan vellene medvirke?"

Avdelingssjef

Reidun Stubbe

-

Erfaringer fra vellenes medvirkning i planlegging og vedlikehold av friluftsområder. En suksesshistorie

Kjell Vinje

Berg, Nordberg og Sogn Vel

-

Diskusjon tilknyttet friluftsområder og anlegg

 

-

Kaffe og benstrekk

 

-

Samferdselsetaten: "Samferdselsetatens oppgaver; Hvordan kan vellene medvirke?"

Etatssjef Knut Gabestad

-

Erfaringer fra vellenes medvirkning i veisaker. En suksesshistorie

Kjetil Nerland

Bryn Miljøforum

15:15

Diskusjon og oppsummering av kurset

 

15:45

Slutt

 


Gratis adgang for medlemmer av KUV (Én pr vel), 200 Kroner for andre.

Påmelding til Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo

Astrids vei 14, 0276 Oslo, Tlf 480 90 686 eller helst til e-post: post@kuv.no