Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
Seminar om: Trafikk og samferdsel i Oslo
Hvordan kan vellene bli hørt og hva kan de bidra med?
Oppsummering

Tid: Torsdag 9 november 2006, kl 17:00-20:00
Sted: Bystyresalen, Rådhuset
Arrangør: Kontaktutvalget for velforeningene i Oslo i samarbeid med Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel
Hensikt:
- Gi vellene viktig informasjon om trafikk og samferdselspørsmål i Oslo, og om hvordan de kan påvirke løsningene.
- Fortelle politikerne om vellenes interesser som representanter for nærmiljøene.


Kort sammendrag av seminaret

Dokumenter fra foredragsholderne:

Knut A. Sørensen: Sognsveien

Stian B. Røsland: Oslopakke 3

Ola Elvestuen: Samferdsel og trafikkløsninger i nye bydeler

Khalid Mahmood: Kollektivtransport og privatbilisme

Erik Bakken: Mosseveitunnelen

Einar Lillebye: Miljøgater og veinormaler

Bjarne Ødegaard: Bydelenes medvirkning i samferdsels- og trafikkspørsmål