Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR TORG OG MØTEPLASSER

Kick off seminar ble holdt 1. september på Plan og Bygningsetatens kontor og det videre arbeid vil foregå over ca. 18 måneder. Hver enkelt bydel skal utvikle sin plan og de lokale vellene bør holde seg oppdatert og påvirke beslutningene. Fullstendig referat fra møte vil foreligge senere, men vi oppgir deltagernavn fra enkelte bydeler og etater (i h t påmeldingslisten). De som er merket med stjerne* holdt innlegg og deres bydeler ga inntrykk av å ha gjort et godt forarbeide:

Bydel Bjerke Synnøve Riise Bøgeberg
Bydel Frogner Lise Andresen
Bydel Gamle Oslo Stine Rikter-Svendsen
Ingun Risnes
Berit Tønder Utvik
Bydel Nordre Aker Knut O Hammervold
Bydel Nordstrand Vegard Jensen
Bydel Sagene Lars Ove Gidske
Magnus Nilsson*
Morten Nordlie
Bydel St.Hanshaugen Elin Løvseth*
Anne Tibbals
Bydel Stovner Reidun Myster Beier
Bydel Søndre Nordstrand Heidi Fadum
Inger Merethe Vereide*
Bydel Østensjø Atle Røiom
 
For øvrig ble det holdt interessante innlegg av
Jenny Ann Flø Samferdselsetaten
Terje Nordeide Vann- og avløpsetaten
Reidun Stubbe Friluftsetaten
Brita Jorde Sosial- og helsedirektoratet
Hilde Haslum Arkitekthøyskolen

Det er ganske tunge planprossesser som settes i gang og mange hensyn som må avveies som: trygghet, økonomi, skjøtsel, stedegenhet, integrasjon, barn, eldre og handicappedes behov, grønn profil, trafikkale forhold, osv.

Men viktigst var at det legges store planressurser inn i dette og de lokalevellene bør absolutt følge med på utviklingen.