KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

SEMINAR OM NY PLANPROSESS
Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene?

KUV avviklet 26. november et vellykket seminar i samarbeid med Plan- og bygningsetaten (PBE) i etatens lokaler. 40 deltakere fra 34 vel deltok i 3 timer. Fire innledere og bred debatt:

Last ned referatet her
Deltakerliste


Fungerende avdelingsdirektør Målfrid Nyrnes:
Redesignet innsendt planprosess.
Større efektivitet og kortere behandlingstid skal oppnås med bedre dialog, arbeid i parallell og tydelige rutiner. Medvirkning fra vellene er mulig etter oppstartmøte og ved offentlig ettersyn.


Senior-konsulent Hans-Petter Hvile i Eiendoms- og byfornyelses-etaten (EBY):
Utbyggingsavtaler.
Avtalene sikrer gjennomføring av reguleringsplaner, detaljerer prosjektene og sikrer infrastrukturbidrag fra utbyggere. Oppstart og gjennomføring offentliggjøres, men prosessen og økonomiske forhold er hemmelige. Uklart om medvirkning kan være reell.


Saksbehandler Vivi Larsen i Plan- og bygningsetaten:
Byggesaker og nabovarsel.

Vellene får ikke nabovarsel, men kan plukke opp informasjonen via naboer og gjenboere.


Forsker Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR:
Medvirkning - Virker det?
NIBR har gjort en landsomfattende undersøkelse om temaet medvirkning, og konstaterer at det er et stort forbedringspotensiale her.

Det er nå behov for :

  • En beskrivelse av plan-prosessen sett fra allmennhetens synsvinkel

  • Undersøke mulighetene for at vellene kan få informasjon om foreslåtte ideer og forestående planinitiativ på et ennå tidligere tidspunkt enn etter oppstartsmøtet.

  • Stor årvåkenhet fra vellenes side, og fra KUVs, angående nye reguleringsplaner i emning, og en realistisk holdning til nødvendigheten av, og mulighetene for, innspill.

Last ned referatet her

Deltakerliste

KUV - nederst