Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
V E I L E D N I N G
for velforeninger, naboer og andre som blir berørt av nye reguleringsplaner eller byggesaker

Denne veiledningen er utarbeidet av KUV, Reguleringsgruppa, som en hjelp og veiledning for Velforeninger, naboer og andre som blir berørt av nye reguleringsplaner og byggeprosjekter. Innholdet er også gitt ut som en brosjyre.

Veiledningen blir for tiden bearbeidet, bl.a. for f med en del ny informasjon.

I N N H O L D

1) Generelt om områdeutvikling i Oslo

2) Store, omfattende reguleringsplaner

3) Anbefalte grunnlagstiltak i de enkelte velforeningene

4) Naboenes situasjon i den enkelte byggesak

5) Aksjoner

6) Tiltak som KUV eller andre vel-støttede instanser arbeider med