KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

Kulturminnemarkering i Prinsdal 11. september 2016

På oppfordring fra Oslo Velforbund og Fortidsminneforeningen til å markere kulturminneuka lokalt, arrangerte Hauketo og Prinsdal Velforening omvisning på Lerdal gård. En tyvetalls beboere i lokalmiljøet deltok på markeringen og befaringen. Låven bød på kaffe og nystekte vafler.

Kulturminneuke på Lerdal gård

Lerdal gård ligger midt i Prinsdal i et gammel jordbruksområdet. Jordbunnen besto mest av leire, derav navnet Lerdal gård. Bekken som renner like ved het Leira. I dag er navnet Prinsdalsbekken og er en viktig tilførselsbekk til Ljanselva.

Prinsdal er et gammelt jordbruksområde. Lerdal gård er den eneste av tre gårder i Prinsdal som fortsatt eksisterer. Lerdal gård besto av flere bygninger. I dag står hovedhuset, stabburet og låven igjen. Hovedhuset og stabburet er vernet etter plan- og bygningsloven. Låven er listeført. Hovedbygningen og låven antas å være fra 1.kvartal av 1800- tallet, men grunnmuren på låvebygningen (under) kan stamme fra 1560-tallet.

Kulturminneuke på Lerdal gård

Omsorgsbygg Oslo KF forvalter Lerdal gård og bydelen leier gården. Bygningene er tilpasset og brukes aktivt. Hovedhuset har tidligere vært brukt som barnehage, men er for tiden under rehabilitering. Stabburet er innredet som snekkerverksted, og her driver en gruppe pensjonister med treskjæring og snekring.

Låven er ombygget og påbygget og er i dag fritidsklubb for barn og unge. Lerdal fritidsklubb, eller Låven som den populært kalles, er Oslos eldste fritidsklubb og feiret 50 års-jubileum med kronprinsen tilstede i 2012. På 1980-tallet vokste medlemstallet, og det var stort behov for utvidelse av låvebygningen. Sammen med voksne frivillige var ungdommene med på å bygge ut låven. I dag er det juniorklubb, etter-skoletid- tilbud med lekselesing, ungdomsklubb, diskotek med DJ. Det lages revyer og musikaler en gang i året. På dagtid er det tilbud til demente.

Valget for kulturminnemarkering falt på Lerdal gård fordi gården i dag er et viktig landemerke for lokalbefolkningen. Den ligger sentral i Prinsdal. Mange voksne i Hauketo og Prinsdal området har gode minner fra sin egen tid som klubbmedlemmer. …….Og bygningene brukes fortsatt aktivt.

KUV - nederst