KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

Ny kommuneplan for Oslo

Byrådets utkast til ny kommuneplan for Oslo - eller rettere sagt samfunnsdelen med byutviklingsstrategi - er nå på høring. Det som har vekket mest offentlig interesse til nå er at byrådet foreslår nye utviklingsområder i tillegg til alle de som ligger i den gamle planen.

Tre av disse er områder som i dag hovedsaklig har næring og industri ("kategori A"). Dette gjelder Montebello, Ulsrud og Nydalen øst.


Utviklingsområder - kommuneplan 2017

Mest strid blir det nok om de som i dag har småhusbebyggelse ("kategori B"), Nydalen vest, Borgen og Røa-Hovseter, selv om byrådet sier at ".....utviklingen må skje på en stedstilpasset måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter......byutvikling i et småhusområde skal gjøre stedet til et minst like godt sted som det er i dag, for flere mennesker enn det som bor der i dag."


Utviklingsområder - kommuneplan 2017

Kommuneplanen inneholder selvfølgelig mye, mye mer enn disse utviklingsområdene, og du kan lese hele utkastet med vedlegg på denne siden.

Det holdes et folkemøte om kommuneplanen 9. mai, og bydelsvise møter fire steder i løpet av mai måned. Alle er åpne møter, men krever påmelding. Du kan melde deg på her.

KUV - nederst