KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

URBANT FRILUFTSLIV
Seminar 16. oktober 2014 kl. 18:00 - 21:00
i håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Program

 1. Åpning
  • Hva mener vi med Urbant friluftsliv
  • Hvilke grøntområder

 2. Innledninger:

  A. Den grønne delen av kommuneplanen "Oslo mot 2030"
  Byråd Bård Folke Fredriksen
  • Overordnete mål og strategier
  • Hvordan sørge for at målene oppnås? Konkrete tiltak og oppfølging av tiltakene
  • Hvem gir dispensasjoner til å avvike fra intensjoner og planer?
  • Arealregnskapet, hva sikres og hva sikres ikke av faktiske grøntområder i byggesonen?

  B. Grøntområdenes betydning for trivsel og helse
  Professor Anne-Karine Halvorsen Thorén, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  C. Multikulturelt bruk av offentlige rom
  Kubra Ifzal, bl.a. aktiv gjennom Furuset Frivilligsentral og Rabea Kvinneforening
  • Nye former for uteliv i fellesskap med andre

  D Hvordan disponeres og vedlikeholdes grøntområdene i dag
  Gunhild Bøgseth, Seksjonsleder for idrett og grønnstruktur i Bymiljøetaten
  • Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan?
  • Hvem har ansvar for hva angående drift og vedlikehold.
  • Praktisk samarbeid med frivillige organisasjoner


  PAUSE

 3. Paneldebatt mellom utvalgte politikere og organisasjoner med interesse for grønne områder:
  Møteleder: Arkitekt Peter Butenschøn
  Politikere: Bård Folke Fredriksen (H) og Jan Bøhler(Ap)
  Organisasjoner: Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Oslo Elveforum og KUV
  Kommentarer fra salen.

 4. Seminaret er gratis (Bymiljøetaten har bidratt til finansieringen).
  Påmelding til post@kuv.no eller SMS til 48090686 innen 10. oktober 2014

KUV - nederst