KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

Nytt verktøy fra Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har nå lagt ut reguleringskart for hele byen på denne siden.

Når du zoomer inn i kartet dukker aktuelle reguleringssaker opp, og du kan finne igjen disse i Saksinnsyn.Legg merke til knappen "Vis reguleringsbestemmelser". Den gjør deg i stand til å klikke i kartet og få opp reguleringsbestemmelser for det området du er interessert i:


Du kan hele tiden veksle mellom reguleringskart og flyfoto, slik at du ser forskjellen på hva som er planlagt og hva som er situasjonen i dag (eller da flyfotoene ble tatt). Som vi ser er det ennå ikke blitt noe av ungdomsinstitusjonen som ble planlagt i 1974.


Kartene har mange flere finesser, og kan bli et nyttig verktøy for vel som vil følge med i det som skjer i nærområdet.

KUV - nederst