Til forsiden

Tilbake til veiledningen

 
 
5. Aksjoner

I mange tilfeller virker ikke de normale prosessene, eller naboer og vel blir overkjørt av utbyggere og planmyndigheter. Da kan det være nødvendig å ty til andre midler i tillegg til slike "stille protester" som beskrives ovenfor. Ved å skape en opinion i presse og nærmiljø, gjennom folkeaksjoner, protestmøter, avisartikler, og samtaler med politikere i Bystyret, Byutviklings-komiteen , Byrådet og Bydelsutvalget har mange vel lykkes med å få sine interesser hørt og utbygningsplaner er blitt endret. Dette tar tid og krefter, men er ofte den eneste utvei.