Til forsiden

Tilbake til veiledningen

 
 
2. Eksempler på store, omfattende reguleringsplaner

Reguleringsplanen for Nordstrandskråningen, strekningen Fiskvollen ­ Ljan stasjon er vedtatt tidligere, resten av skråningen, Ljan ­ Bekkelaget blir vedtatt høsten 2004. Dette er en bevaringsplan, som tar sikte på å bibeholde preget av frittliggende småhus, og skråningens grønne karakter.

Småhusplanen, som skal gjelde for ca 28 000 eiendommer i Oslo ytre by, blir politisk behandlet, iløpet av 2004. Til denne planen skal det utarbeides en veiledning, som gir detaljer om hvordan reguleringsplanene skal praktiseres.
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/

Områdeprogrammer i Groruddalen:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/

Regionale scenarier for Groruddalen mot 2030:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/

Tjuvholmen, Fjordbyen, Kværner Sagene, Storo