KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund
Postboks 2818 Tøyen
0608 OSLOTil forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

Kabel i tunnel - Sogn - Ulven

NVE søker nå om konsesjon for å legge kraftlinjene mellom Sogn og Ulven i tunnel. Eksisterende kabler ligger i grøfter, og nærmer seg slutten av sin levetid. Samtidig ønsker man å oppgradere for å kunne transportere mer strøm. Planen er derfor en tunnel på ca. 5x5 meter hele veien fra Sogn til Ulven, se kart under. Høringsfrist er 28. mars.

Kraftlinje Sogn-Ulven

På Sogn er tunnelpåhugget allerede klargjort, og det planlegges ikke større arbeider her, fordi bortkjøring av masse i trange boligveier blir vanskelig. Det skal jobbes fra anlegget på Ulven, og fra et midlertidig påslag ved Rektorhaugen på Tåsen. Herfra skal det graves tunnel i begge retninger.

RektorhaugenTunnelen vil gå i 35 - 90 meters dybde under byen, og for det meste i det NVE kaller "eierløs undergrunn", altså så dypt at eiendomsrett til tomter på overflaten ikke regnes å gå så dypt. Arbeidet vil for det meste merkes rundt Rektorhaugen og Ulven, men begge steder er det kort vei til hovedveinettet (det er derfor Rektorhaugen er valgt). De som bor over tunnelene vil merke vibrasjoner, og som med alle utbygginger under bakken er det en viss fare for setningsskader. På grunn av dybden vil ikke elektromagnetiske felt være et problem. De som ligger midt i traséen og har energibrønn på eiendommen kan imidlertid få problemer.

Konsesjonssøknaden med alle opplysninger finner du på NVE's sider, og det blir et informasjonsmøte onsdag 28. februar kl. 19.00 på Ullevål stadion.

Et spørsmål som kanskje også kan være aktuelt å stille seg for lokale vel mellom Sogn og Ulven: Eksisterende forbindelse er "to uavhengige grøftetraséer gjennom vei, grøntområder og private eiendommer" i følge søknaden. Hva betyr det at disse nedlegges? Kanskje ingenting. Men det er også lett å forestille seg f.eks. at en snarvei til skolen ligger der fordi kraftlinjen har hindret at den ble bygget igjen.

KUV - nederst